Project Centre Spirituel (Brussel)

Centre Spirituel Brussel (Deel 1)
Dak in natuurleien + klein plat dak voorzien van nieuwe laag met kiezel, 120 m²
Verwijderen van oude natuurleien en plaatsen van
nieuwe panlatten en natuurleien, 800m²